Canle de youtube

O Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo mantén unha canle de youtube con información sobre algúns topónimos da cidade.

A canle chámase Toponimia de Vigo e nela podemos consultar termos como Vigo, Coia, Candeán, Navia ou Quiringosta.