A Auga (I)

A auga, ten nas parroquias galegas, un lugar privilexiado ao formar parte dese sangue vertebrador do noso agro. Iremos tratando en cada un dos artigos que clasificamos dentro do tema da auga, a importancia de elementos como presas, peirados, muíños, fontes ou minas que foron noutro tempo, o día a día dunha poboación que vivía do campo.

Na parroquia de Comesaña, a auga está presente en cada un dos seus recunchos: no monte, a xeito de regueiras e regos; na zona cultivable preséntase en forma de levadas e ríos nos que se tiñan que facer presas e peirados coa finalidade de conducir a auga aos campos traballados.

A presenza de fontes é visible naqueles lugares nos que abundan máis os mananciais, construíndose en ocasións minas que furan a terra ata as súas entrañas.

Os lavadoiros e pilóns pola súa banda, foron a orixe dunha rica tradición oral, ao ser neles onde as mulleres se reunían non só a lavar, senón a cantar e falar sobre os acontecementos máis salientables da aldea. De aquí, nacerían cancións como as cantadas por Mercedes ´´A Chidiñas“:

Debaixo do lavadoiro,                                                                                                       onde María lavaba,                                                                                                                había unha sementeira                                                                                                     que meu Manuel apañaba. Sigue lendo