O comezo

Coñecer para valorar, descubrir para coñecer… descubrirmos a nosa
cidade, o seu contorno e todo o que nos ofrece: a ría, o territorio, o
patrimonio, a toponimia…
O territorio de Vigo móstrasenos coma un gran teatro que mira ao
solpor, onde a ría forma un espazo ben definido. Territorio e ría
ofrécennos montes de nomes de lugares a través dos cales podemos ir
descubrindo e coñecendo sobre quen fomos e somos e sobre como se
foi configurando a nosa cidade. Asemade, o un e a outra atesouran un
rico patrimonio que tamén se nos mostra como peza clave para
írmonos descubrindo.